Ogłoszenia dla studentów

Zaproszenie na warsztaty JAVY

10-02-2017 r.

Termin wyboru prac dyplomowych - przypomnienie

10-01-2017 r.

Przypominamy o obowiązku wybrania tematu pracy dyplomowej do dnia

15.01.2017

Pracę dyplomową wybierają wszyscy studenci piątych semestrów studiów pierwszego stopnia oraz pierwszych semestrów studiów drugiego stopnia.

Wybór tematu pracy dyplomowej musi zakończyć się podpisaniem Karty wyboru pracy dyplomowej, która trafia do dziekanatu. Brak Karty wyboru pracy dyplomowej uniemożliwi rejestrację na kolejny semestr studiów w cyklu dydaktycznym 2016/17-L (semestrze letnim).

Ogłoszenie z dnia 8.12.2016 dotyczące wybierania pracy dyplomowej.

Termin złożenia prac dyplomowych

19-12-2016 r.

INFORMACJA
dla studentów 7 semestru studiów I stopnia
ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia

Ustala się
dzień 26.01.2017, godz. 14.30
jako ostateczny termin złożenia w Dziekanacie
prac dyplomowych, których obrony będą planowane w dniach 30.01 do 10.02.2017.

Informacja - skan ogłoszenia terminu

Wybory tematów prac dyplomowych

08-12-2016 r.