Praktyki studenckie

Informatyczny System Obsługi Studenckich Praktyk Zawodowych

Wejście do sytemu

Wydziałowe Biuro ds. Studenckich Praktyk Zawodowych
godziny otwarcia i inne informacje - w przygotowaniu...

(Tutaj informacje obowiązujące do 2015/2016)

 

Dla studentów studiów niestacjonarnych Wydziałowe Biuro będzie czynne jest w soboty zjazdowe od stycznia 2017.